Terra Titan Dragon

5/5 - (23 bình chọn)

Terra Titan Dragon

Terra Titan Dragon

                                   

     Description: Earth member of the titan god who once protected Dragon City. Terra Titan Dragon can inspect the site architecture you are standing on, creating fault lines that cannot stop innocent people.

     Terra Titan Dragon is a legendary Dragon capable of entering Earth. Terra Titan Dragon can also learn War, Shadow, and Metal games.

     Check out strength and weakness of dragon city prefix here So compare Terra Titan Dragon with another dragon here

     Miêu tả: Thành viên trái đất của các vị thần titan từng bảo vệ Thành phố Rồng. Terra Titan Dragon có thể kiểm soát các địa điểm kiến ​​tạo mà Quần đảo của bạn đứng trên đó, tạo ra các đường đứt gãy khổng lồ để ngăn cách người vô tội với kẻ ác. 

     Terra Titan Dragon là một con Rồng trong truyền thuyết có khả năng gõ chính là Trái Đất . Terra Titan Dragon cũng có thể học các đòn Chiến Tranh, Bóng Tối và Kim Loại . 

     Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và yếu của yếu tố thành phố rồng tại đây So sánh Terra Titan Dragon với một con rồng khác tại đây

DETAILS

Dragon Code:2488
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Terra Titan Dragon will know upon hatching.

 
Tumbleweed
Damage: 1050 | earth
 
 
 
Giant Crack
Damage: 638 | war
 
 
 
Leech
Damage: 650 | dark
 
 
 
Magneto
Damage: 650 | metal

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Terra Titan Dragon can learn through training.

 
Sand Storm+
Damage: 1950 | earth | 2 days
 
 
 
War Fist
Damage: 1500 | war | 2 days
 
 
 
Black Hole
Damage: 1350 | dark | 2 days
 
 
 
Cannon Balls
Damage: 1200 | metal | 24 hours

SÁT THƯƠNG X2

Terra Titan Dragon can be trained from 4 different element types, so it can deal heavy damage to dragons with the main systems being Electric, Dark, Earth, Fire, Metal, Light, and Ice

KHẮC HỆ

Terra Titan Dragon has Earth as its main system. The first element of the dragon always determines its weak point, therefore Terra Titan Dragon is weak to the following elements: Metal , War

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (23 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *