Luscious Locks Dragon

4.4/5 - (13 bình chọn)

LUSCIOUS LOCKS DRAGON

LUSCIOUS LOCKS DRAGON

hnt luscious locks

                                   L hnt channel ic wind flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic legend flag hntchannel ic plant flag hntchannel

        Luscious Locks Dragon is a legendary Dragon whose main typing is Wind. Luscious Locks Dragon can also learn Electric, Legend, and Nature moves.

     Description: Luscious Locks Dragon is not your typical wretched girl in distress, oh no, you can guarantee that the wig will be ripped off in battle… The innocent princes will even uses his hair to climb his tower only to find himself permanently entangled.

     Luscious Locks Dragon là một con Rồng huyền thoại có tên gõ chính là Wind. Luscious Locks Dragon cũng có thể học các chiêu thức Điện, Huyền thoại và Thiên nhiên.

     Mô tả: Luscious Locks Dragon không phải là cô gái khốn khổ điển hình của bạn gặp nạn, oh không, bạn có thể đảm bảo rằng bộ tóc giả sẽ bị bung ra trong trận chiến … Các hoàng tử vô tội thậm chí sẽ dùng tóc của mình để leo lên tháp của mình chỉ để thấy mình vĩnh viễn bị vướng vào .

DETAILS

Dragon Code:2842
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Luscious Locks Dragon will know upon hatching.

 
ic wind flag hntchannelBasic Powerful wind attack
Damage: 1900 | wind
 
 
 
ic electric flag hntchannelLaser Beam
Damage: 650 | electric
 
 
 
ic legend flag hntchannelParalyzing Spell
Damage: 650 | legend
 
 
 
ic plant flag hntchannelPoison Ivy
Damage: 650 | plant

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Luscious Locks Dragon can learn through training.

 
ic wind flag hntchannelAir Blast
Damage: 2100 | wind | 12 hours
 
 
 
ic electric flag hntchannelTesla Ray+
Damage: 1950 | electric | 2 days
 
 
 
ic legend flag hntchannelAurora Borealis
Damage: 2100 | legend | 24 hours
 
 
 
ic plant flag hntchannelBeehive
Damage: 1350 | plant | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

The Luscious Locks Dragon can be trained with moves from 4 different element types, as a result it can deal strong damage to dragons with primary elements of: Wind, Sea, Metal, Primal, Light

ic water flag hntchannel ic wind flag hntchannel ic metal flag hntchannel ic light flag hntchannel ic primal flag hntchannel

 

KHẮC HỆ

The Luscious Locks Dragon has Wind as its primary element. The first element of a dragon always determines its weaknesses, therefore the Luscious Locks Dragon is weak to the the following elements: Wind

ic wind flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.4/5 - (13 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon