ASCENDED COSMOS DRAGON

5/5 - (10 bình chọn)

ASCENDED COSMOS DRAGON

ASCENDED PRAETOR DRAGON

      hnt 2910 dragon ascendedcosmos 0 hnt 2910 dragon ascendedcosmos 1 hnt 2910 dragon ascendedcosmos 3  

 

     Miêu tả: Không có nhiều sinh vật có thể hiểu được bí mật của vũ trụ … Bạn đã sẵn sàng lắng nghe Rồng thăng thiên vũ trụ chưa? 

     Kiến thức của nó về Vương quốc thăng thiên có thể khiến tâm trí bạn bị nổ tung theo đúng nghĩa đen .. 

     Rồng vũ trụ thăng hoa là một con Rồng huyền thoại với kiểu đầu chính là Bóng Tối . Rồng vũ trụ thăng hoa cũng có thể học Băng, Nước và di chuyển Ánh Sáng . 

     Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của thành phố rồng tại đây So sánh Rồng vũ trụ thăng hoa với một con rồng khác tại đây

     Chúc các bạn thành công.

DETAILS

Mã rồng:2910

Ngày phát hành:24/09/2021

Thể loại (Cat):9

Có thể lai:Không

Có bán trong shop:Không

Giá bán:4.500 viên ngọc

Thời gian nở:2 ngày

Thời gian triệu hồi:1 ngày 12 giờ

Hatch XP:500,000

Bán:1,000,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Ascended Cosmos Dragon will know upon hatching.

 
ic dark flag hntchannelAscended Cosmos Sacrifice
Damage: 2000 | dark
 
 
 
ic ice flag hntchannelSnow Storm
Damage: 1050 | ice
 
 
 
ic water flag hntchannelStorm
Damage: 1050 | water
 
 
 
ic light flag hntchannelLight Star
Damage: 1050 | light

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Ascended Cosmos Dragon can learn through training.

 
ic dark flag hntchannelAscended Cosmos Sacrifice
Damage: 2000 | dark | 12 hours
 
 
 
ic ice flag hntchannelCryogenic Freeze
Damage: 1350 | ice | 2 days
 
 
 
ic water flag hntchannelWhirlpool+
Damage: 1950 | water | 2 days
 
 
 
ic light flag hntchannelOut Of Time+
Damage: 1950 | light | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

Ascended Cosmos Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Metal, Light, Plant, War, Fire, Electric, và Dark

ic metal flag hntchannel ic light flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic war flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic dark flag hntchannel

KHẮC HỆ

Ascended Cosmos Dragon có Dark là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Ascended Cosmos Dragon yếu với các yếu tố sau: Earth, Light

ic earth flag hntchannel ic light flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (10 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon