Bio-Augmented Vampire Dragon

5/5 - (12 bình chọn)

Bio-Augmented Vampire Dragon

Bio-Augmented Vampire Dragon

    Rồng ma cà rồng được tăng cường sinh học là một con Rồng huyền thoại với kiểu gõ chính là Bóng tối . Rồng ma cà rồng được tăng cường sinh học cũng có thể học các chiêu thức Chiến tranh , Điện và Nguyên thủy .

   Mô tả: Về mặt kỹ thuật là một dạng sống nhân tạo, Rồng ma cà rồng tăng cường sinh học được tạo ra và nâng cấp bởi liên minh rồng ma cà rồng chết chóc. Nó nắm giữ sức mạnh và kỹ năng của từng người tạo ra nó … Một sự kết hợp chết người.

     Xem video hướng dẫn bên dưới nha

     Chúc các bạn thành công.

DETAILS

    Miêu tả: Về mặt kỹ thuật là một dạng sống nhân tạo, Rồng ma cà rồng tăng cường sinh học được tạo ra và ‘nâng cấp’ bởi liên minh rồng ma cà rồng chết chóc. 

Nó nắm giữ sức mạnh và kỹ năng của từng người tạo ra nó … Một sự kết hợp chết người .. 

Bio-Augmented Vampire Dragon là một con Rồng huyền thoại với đặc điểm chính là Bóng Tối . Rồng ma cà rồng được tăng cường sinh học cũng có thể học Các chiêu thức Chiến Tranh, Điện và Nguyên Thủy . 

Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của thành phố rồng tại đây So sánh Bio-Augmented Vampire Dragon với một con rồng khác tại đây

Mã rồng:2572

Ngày phát hành:24-12-2020

Thể loại (Cat):10

Có thể lai:Không

Có bán trong shop:Không

Giá bán:4.500 viên ngọc

Thời gian nở:2 ngày

Thời gian triệu hồi:1 ngày 12 giờ

Hatch XP:500,000

Bán:1,000,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Bio-augmented Vampire Dragon will know upon hatching.

 
Leech Fang
Damage: 1000 | dark
 
 
 
Bio-Augmented Random
Damage: 1000 | war
 
 
 
Tesla Ray
Damage: 1350 | electric
 
 
 
Slash of Ages
Damage: 1200 | primal

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Bio-augmented Vampire Dragon can learn through training.

 
Leech Fang
Damage: 1000 | dark | 12 hours
 
 
 
Bio-Augmented Random
Damage: 1000 | war | 12 hours
 
 
 
Tesla Ray+
Damage: 1950 | electric | 2 days
 
 
 
Fate Crunch
Damage: 1600 | primal | 24 hours

SÁT THƯƠNG X2 (6)

Bio-Augmented Vampire Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Metal, Light, Earth, Fire, Water, và Pure

KHẮC HỆ (1)

Bio-Augmented Vampire Dragon có Dark là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Bio-Augmented Vampire Dragon yếu với các yếu tố sau: Earth, Light

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (12 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *