Assassin Dragon

4.8/5 - (22 bình chọn)

Assassin Dragon

Assassin Dragon

 

 – Description: “Representing the Dark House, the Assassin Dragon has brought an Elixir of Eternal Health for the new Snow Monarch–what a coronation gift! Although, doesn’t that liquid look a little poisonous to you?”

 – The Assassin Dragon is a presumed Legendary Dragon with unknown element

 – Mô tả: “Đại diện cho Ngôi nhà Bóng tối, Rồng sát thủ đã mang lại một viên Elixir of Eternal Health cho Snow Monarch mới – quả là một món quà đăng quang! Mặc dù vậy, chất lỏng đó có phải hơi độc đối với bạn không? ”

 – Rồng sát thủ là một con Rồng huyền thoại được cho là có yếu tố không xác định

DETAILS

     Category: 9 (presumed)

     ID Code: 2820

     Breedable: No

     Hatch Time: 48 hours (2 days) – (presumed)

     Breed Time: 36 hours (1 day 12 hours) – (presumed)

     Summon Time: 48 Hours (2 days) – (presumed)

     Experience Gain (XP): 500000 – (presumed)

     Shop Price: 4500  – Not for sale on normal days – (presumed)

     Orbs Needed For Summon: 100 – (presumed)

     First Event Appearance: ??? Island – Ice Coronation Event (??/01/22 – ??/01/22)

Update Kill Dragon

BASE MOVES

The Assassin Dragon can be trained with moves from 4 different element types, as a result it can deal strong damage to dragons with primary elements of: Metal, Light, Legend, Nature, War, Icev

TRAINABLE ATTACKS

The Assassin Dragon has Dark as its primary element. The first element of a dragon always determines its weaknesses, therefore the Assassin Dragon is weak to the the following elements: Terra, Light

These are the moves that Kung Flow Karma Dragon will know upon hatching.

 
Storm
Damage: 1050 | water
 
 
Electric Shock
Damage: 1050 | electric
 
 
 
Life Drain
Damage: 550 | dark
 
 
 
Tornado Drop
Damage: 1600 | wind

These are the moves that Kung Flow Karma Dragon can learn through training.

 
Whirlpool+
Damage: 1950 | water | 2 days
 
 
Tesla Ray
Damage: 1350 | electric | 2 days
 
 
 
The Grim Reaper+
Damage: 1800 | dark | 24 hours
 
 
 
Air Blast
Damage: 2100 | wind | 12 hours

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.8/5 - (22 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *