Noble Blue Dragon

5/5 - (8 bình chọn)

Noble Blue Dragon

Noble Blue Dragon City

L hnt channelui 2825 dragon nobleblue 0 2x hnt channel ui 2825 dragon nobleblue 1 2x hnt channelui 2825 dragon nobleblue 3 2x hnt channel    ic unknown flag hntchannel

 – Description: ‘Attending the Ice Crowning as a representative of the Sea House, the Noble Blue Dragon has brought a very special gift with her… The Infinite Shell produces unlimited amounts of clean, drinkable water!’

The Noble Blue Dragon is a presumed Legendary Dragon with unknown element

 – Mô tả: ‘Tham dự Ice Coring với tư cách là đại diện của Sea House, Rồng Xanh Quý tộc đã mang theo một món quà vô cùng đặc biệt với cô ấy… The Infinite Shell sản xuất lượng nước sạch có thể uống được không giới hạn!”

Rồng xanh quý tộc là một con Rồng huyền thoại được cho là có nguyên tố không xác định

DETAILS

    Category: 9 (presumed)

    ID: 2825

    Breedable: No

    Hatch Time: 48 hours (2 days) – (presumed)

    Breed Time: 36 hours (1 day 12 hours) – (presumed)

    Summon Time: 48 Hours (2 days) – (presumed)

    Experience Gain (XP): 500000 – (presumed)

    Shop Price: 4500 ic gem – Not for sale on normal days – (presumed)

    Orbs Needed For Summon: 100 – (presumed)

    First Event Appearance: Noble Maze Island – Ice Coronation Event (??/01/22 – ??/01/22)

Update Kill Dragon

BASE MOVES

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Kung Flow Karma Dragon will know upon hatching.

 
ic water flag hntchannelStorm
Damage: 1050 | water
 
 
ic electric flag hntchannelElectric Shock
Damage: 1050 | electric
 
 
 
ic dark flag hntchannelLife Drain
Damage: 550 | dark
 
 
 
ic wind flag hntchannelTornado Drop
Damage: 1600 | wind

These are the moves that Kung Flow Karma Dragon can learn through training.

 
ic water flag hntchannelWhirlpool+
Damage: 1950 | water | 2 days
 
 
ic electric flag hntchannelTesla Ray
Damage: 1350 | electric | 2 days
 
 
 
ic dark flag hntchannelThe Grim Reaper+
Damage: 1800 | dark | 24 hours
 
 
 
ic wind flag hntchannelAir Blast
Damage: 2100 | wind | 12 hours

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (8 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon