Count Volt Dragon

5/5 - (24 bình chọn)

Count Volt Dragon

Count Volt Dragon

     

  – Description: “Although tensions used to be high between the Electric and Ice Houses, the Count Volt Dragon is here to redeem his House. Hopefully, his prized gift of Lightning in a Bottle will be to the Snow Monarch’s liking.”

The Count Volt Dragon is a presumed Legendary Dragon with unknown element (TBA)

  – Mô tả: “Mặc dù căng thẳng giữa các Ngôi nhà Điện và Băng ở mức cao, Bá tước Volt Dragon vẫn ở đây để chuộc lại Ngôi nhà của mình. Hy vọng rằng món quà được đánh giá cao của anh ấy là Tia chớp trong chai sẽ phù hợp với sở thích của Snow Monarch. ” Bá tước Volt Dragon là một con Rồng huyền thoại được cho là có nguyên tố không xác định (TBA)

DRAGON INFO

     Category: 9 (presumed)

     ID: 2824

     Breedable: No

     Hatch Time: 48 hours (2 days) – (presumed)

     Breed Time: 36 hours (1 day 12 hours) – (presumed)

     Summon Time: 48 Hours (2 days) – (presumed)

     Experience Gain (XP): 500000 – (presumed)

     Shop Price: 4500 – Not for sale on normal days – (presumed)

     Orbs Needed For Summon: 100 – (presumed)

     First Event Appearance: ?? Island – Ice Coronation Event (??/01/22 – ??/01/22)

 

STRATEGY UPDATED

STRENGTHS

The Count Volt Dragon can be trained with moves from 4 different element types, as a result it can deal strong damage to dragons with primary elements of: Dark, Electric, Metal, Light, Wind, Nature, Ice

BASE MOVES

TRAINABLE ATTACKS

The Count Volt Dragon has Terra as its primary element. The first element of a dragon always determines its weaknesses, therefore the Count Volt Dragon is weak to the the following elements: Metal, War

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Kung Flow Karma Dragon will know upon hatching.

 
Storm
Damage: 1050 | water
 
 
 
Electric Shock
Damage: 1050 | electric
 
 
 
Life Drain
Damage: 550 | dark
 
 
 
Tornado Drop
Damage: 1600 | wind

These are the moves that Kung Flow Karma Dragon can learn through training.

 
Whirlpool+
Damage: 1950 | water | 2 days
 
 
 
Tesla Ray
Damage: 1350 | electric | 2 days
 
 
 
The Grim Reaper+
Damage: 1800 | dark | 24 hours
 
 
 
Air Blast
Damage: 2100 | wind | 12 hours

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10
 
     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (24 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *