RELICKEEPER DRAGON

4.8/5 - (45 bình chọn)

RELICKEEPER DRAGON

  • The Relickeeper Dragon is a Legendary Dragon with the primary typing of Nature. The Relickeeper Dragon can also learn Sea, Pure and Terra moves.
  • Description: Forced to look at his reflection in the Brightest Mirror, the Bonekeeper Dragon lost his magical bones and their power… Fortunately, the mirror created the Relickeeper Dragon. Its relics are considered good luck for the New Year!
  • Relickeeper Dragon là một con Rồng huyền thoại với đặc điểm chính là Tự nhiên. Relickeeper Dragon cũng có thể học các đòn Sea, Pure và Terra.
  • Mô tả: Bị buộc phải nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong Gương sáng nhất, Người giữ xương đã mất đi bộ xương phép thuật và sức mạnh của chúng … May mắn thay, chiếc gương đã tạo ra Rồng Thần canh giữ. Di tích của nó được coi là điều may mắn cho năm mới!

DETAILS

Thể loại: 9
ID: 2811
Có thể lai tạo: Không
Thời gian Hatch: 48 giờ (2 ngày)
Thời gian nuôi: 36 giờ (1 ngày 12 giờ)
Thời gian triệu hồi: 48 giờ (2 ngày)
Tăng kinh nghiệm (XP): 500000
Giá tại cửa hàng: 4500 - Không bán vào những ngày bình thường
Các quả cầu cần thiết để triệu hồi: 100
Sự kiện đầu tiên xuất hiện: Đảo Mirror Maze - Sự kiện Gương sáng nhất (05/01/22 - 09/01/22)

BASE MOVES

TRAINABLE ATTACKS

CRITICAL

This Dragon can deal critical damage to 7 elements:

WEAKNESS

This Dragon is weak to 2 elements:

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30
Tăng cấp: 20
 
Những con rồng kiếm được số lượng vàng khác nhau ở mỗi cấp độ,
Cấp 5: 110
 
Cấp 10: 210
 
Cấp 15: 260
 
Cấp 20: 310
 
Cấp 25: 360
 
Cấp 30: 410
 
(tăng giảm một nửa cho các cấp sau lvl 10)
4.8/5 - (45 bình chọn)
Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *