Tundra Scout Dragon

4.9/5 - (55 bình chọn)

Tundra Scout Dragon

– The Tundra Scout Dragon is a Legendary Dragon with the primary typing of Dark. The Tundra Scout Dragon can also learn Ice, Light and Flame moves.

  –  Description: Most species were wiped out when the frozen apocalypse hit, the Tundra Scout Dragon, however, began to thrive in this new environment. Its knowledge of the land means it can scout out all types of shelter and food!

  –  Tundra Scout Dragon là một con Rồng huyền thoại với kiểu gõ chính là Bóng tối. Tundra Scout Dragon cũng có thể học các chiêu thức Băng, Ánh sáng và Ngọn lửa.

  –  Mô tả: Hầu hết các loài đã bị xóa sổ khi ngày tận thế băng giá ập đến, tuy nhiên, Tundra Scout Dragon bắt đầu phát triển mạnh trong môi trường mới này. Kiến thức về đất đai của nó có nghĩa là nó có thể tìm ra tất cả các loại nơi trú ẩn và thức ăn!

DETAILS

INFO
Category (Cat)9
ID2800
Element(s)
Critical Power

7

Weakness(es)2
Hatch Time48 hours (2 days)
Breed Time36 hours (1 day 12 hours)
Tier Rank
(Legendary Category 9)
A
First Event AppearanceBlizzard Run Runner
(15/12/21 – 19/12/21)
 

BASE MOVES

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Tundra Scout

Dragon will know upon hatching.

Ghost Cloud
Damage: 1050 | dark
 
 
Ice Spikes
Damage: 650 | ice
 
 
Light Prism
Damage: 750 | light
 
 
Nuclear Hit
Damage: 1050 | fire

These are the moves that Tundra Scout Dragon can learn through training.

Black Hole+
Damage: 1950 | dark | 2 days
 
 
Cryogenic Freeze
Damage: 1350 | ice | 2 days
 
 
Enlightenment+
Damage: 1800 | light | 2 days
 
 
Magma Storm
Damage: 1350 | fire | 2 days

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30
Tăng cấp: 20
 
Những con rồng kiếm được số lượng vàng khác nhau ở mỗi cấp độ,
Cấp 5: 110
 
Cấp 10: 210
 
Cấp 15: 260
 
Cấp 20: 310
 
Cấp 25: 360
 
Cấp 30: 410
 
(tăng giảm một nửa cho các cấp sau lvl 10)
4.9/5 - (55 bình chọn)
Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *