MURDRALUX DRAGON

4.8/5 - (38 bình chọn)

MURDRALUX DRAGON

 

–  Murdralux Dragon is a Legendary Dragon with the primary typing of Light. The Murdralux Dragon can also learn NatureFlame and Ice moves.

– Description: 3… 2… 1… The big switch-on of the holiday lights is the most exciting part of the year! However, if the Murdralux Dragon has anything to do with it, you can expect powercuts and blown bulbs.

– Murdralux Dragon là một con Rồng huyền thoại với đặc điểm chính là Ánh sáng. Murdralux Dragon cũng có thể học các đòn Tự nhiên, Lửa và Băng.

–  Mô tả: 3 … 2 … 1 … Việc bật đèn lớn trong ngày lễ là phần thú vị nhất trong năm! Tuy nhiên, nếu Murdralux Dragon có bất cứ điều gì liên quan đến nó, bạn có thể mong đợi các phím tắt và bóng đèn bị nổ.

DETAILS

Category (Cat)9
ID2808
Element(s)  
Critical Power6
 
Weakness(es)2
Hatch Time48 hours (2 days)
Breed Time36 hours (1 day 12 hours)
Tier Rank
(Legendary Category 9)
A
First Event AppearanceXmas Maze
(Unknown Date)

BASE MOVES

TRAINABLE ATTACKS

  • These are the moves that Murdralux Dragon will know upon hatching.
 
Light Star
Damage: 1050 | light
 
 
 
Leaf Blast
Damage: 1050 | plant
 
 
 
Flaming Arrows
Damage: 650 | fire
 
 
 
Frost Nova
Damage: 550 | ice
  • These are the moves that Murdralux Dragon can learn through training.
 
Out Of Time+
Damage: 1950 | light | 2 days
 
 
 
Beehive
Damage: 1350 | plant | 2 days
 
 
 
Magma Storm
Damage: 1350 | fire | 2 days
 
 
 
Icy Wind
Damage: 1200 | ice | 24 hours

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng
     Tăng cấp: 20 Vàng
     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút
     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10
     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút
     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút
     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút
     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút
     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút
     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút
     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút
     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút
     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút
     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút
     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút
     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút
4.8/5 - (38 bình chọn)
Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *