Đặt hàng 10 Orb Heroic (Bình Thường) Dragon City

10.000

Viết phần Ghi chú : Tên 100 Orb Heroic bạn muốn mua nha.

Thời giang giao hàng trong vòng 2 ngày. Chưa nhận được hàng liên hệ trực tiếp HNT qua Page Facebook để được hổ trợ nha.(Chuẩn bị ống nghiệm Heroic 1 ống – 5 Orb)

Danh mục: Từ khóa: