HOPE DESPAIR DRAGON

5/5 - (29 bình chọn)

HOPE & DESPAIR DRAGON

HOPE DESPAIR DRAGON hnt channel

  –  HNT Review Dragon: A dragon torn between the worlds of good and evil… The Hope & Despair Dragon is constantly battling with self-conflict. Does she choose the righteous, yet harder path, or the wicked, yet easier path?.
  –  Hope & Despair Dragon is a Legend Dragon with the primary typing of Light . The Hope & Despair Dragon can also learn Dark, Pure, và Legend moves. Check element dragon city strong and weakness chart here
Compare Hope & Despair Dragon with another dragon here

Dragon Code:2530
Ngày phát hành: 
Thể loại (Cat):9
Có thể lai:Không
Có bán trong shop:Không
Giá bán:4,500 gems
Thời gian nở:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000
Bán:1,000,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Hope Despair Dragon will know upon hatching.

 
Light Star
Damage: 1050 | light
 
Ghost Cloud
Damage: 1050 | dark
 
Pure Energy
Damage: 1500 | pure
 
Paralyzing Spell
Damage: 650 | legend
 

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Hope Despair Dragon can learn through training.

 
Out Of Time+
Damage: 1950 | light | 2 days
 
Black Hole
Damage: 1350 | dark | 2 days
 
Pure Energy+
Damage: 2100 | pure | 2 days
 
Aurora Borealis
Damage: 2100 | legend | 24 hours
     Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng
     Tăng cấp: 20 Vàng
     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút
     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10
     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút
     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút
     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút
     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút
     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút
     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút
     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút
     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút
     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút
     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút
     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút
     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút
5/5 - (29 bình chọn)
Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon