MURDRABYSS DRAGON

4.7/5 - (24 bình chọn)

MURDRABYSS DRAGON

     

 – Murdrabyss Dragon is a Legendary Dragon with the primary typing of Sea. The Murdrabyss Dragon can also learn WindWar and Light moves.

 – Description: Whats that under the tree? It smells bad—really bad! The Murdrabyss Dragon must have dropped by and replaced all your presents with rotting fish… Someone needs to catch this guy!

 – Murdrabyss Dragon là một con Rồng huyền thoại với đặc điểm chính là Sea. Murdrabyss Dragon cũng có thể học các chiêu thức Gió, Chiến tranh và Ánh sáng.

 – Mô tả: Cái gì ở dưới gốc cây? Nó có mùi hôi – thực sự rất tệ! Murdrabyss Dragon chắc hẳn đã ghé qua và thay thế tất cả quà của bạn bằng những con cá thối rữa … Ai đó cần phải bắt được anh chàng này!

DETAILS

Category (Cat)9
ID2807
Element(s)   
Critical Power6
Weakness(es)2
Hatch Time48 hours (2 days)
Breed Time36 hours (1 day 12 hours)
Tier Rank
(Legendary Category 9)
B
First Event AppearanceXmas Runner
(Unknown Date)

BASE MOVES

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Murdrabyss Dragon will know upon hatching.

 
Storm
Damage: 1050 | water
 
 
 
Tornado Drop
Damage: 1600 | wind
 
 
 
Giant Mouth
Damage: 975 | war
 
 
 
Light Sword
Damage: 650 | light

These are the moves that Murdrabyss Dragon can learn through training.

 
Whirlpool+
Damage: 1950 | water | 2 days
 
 
 
Air Blast
Damage: 2100 | wind | 12 hours
 
 
 
War Fist
Damage: 1500 | war | 2 days
 
 
 
Enlightening Wisdom
Damage: 1200 | light | 2 daysA

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng
     Tăng cấp: 20 Vàng
     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút
     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10
     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút
     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút
     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút
     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút
     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút
     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút
     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút
     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút
     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút
     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút
     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút
     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút
4.7/5 - (24 bình chọn)
Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *