HNT Chia Sẽ Công thức lai tạo rồng trong game Dragon City

5/5 - (5 bình chọn)

Các nguyên tắc lai tạo rồng cơ bản:
1. Rồng cơ bản (basic):
2. Rồng lai thường (Rare Hybrid)
Rồng lai với thuộc tính Đất (Terra)
Rồng lai với thuộc tính Lửa (Flame)
Rồng lai với thuộc tính Nước (Sea)
Rồng lai với thuộc tính Cây (Nature)
Rồng lai với thuộc tính Điện (Electric)
Rồng lai với thuộc tính Băng (Ice)
Rồng lai với thuộc tính Kim loại (Metal)
Rồng lai với thuộc tính Bóng tối (Dark)
3. Rồng lai hiếm (Rare Hybrid)
4. Rồng huyền thoại (Legend)
5. Rồng thuần khiết (Pure)
6. Rồng mang thuộc tính thuần khiết (Pure Element)
7. Rồng đặc biệt, rồng event, rồng độc đáo (Special, Unique)
Mời các bạn tham khảo video hướng dẫn lai tạo Rồng sau:

hnt channel cac loai trung rong game dragon city 1

Nguyên tắc lai tạo rồng cơ bản:

 • Rồng cơ bản + Rồng cơ bản --> Rồng lai thường (Hybrid).
 • Rồng lai thường + Rồng lai thường --> Rồng lai hiếm (Rare Hybrid).
 • Rồng lai hiếm + Rồng lai hiếm --> Rồng huyền thoại (Legend).
 • Rồng huyền thoại + Rồng huyền thoại --> Rồng thuần khiết (Pure).
 • Rồng thuần khiết + Rồng cơ bản -> Rồng mang thuộc tính rồng thuần khiết (Pure Element)

1. Rồng cơ bản (basic):

Rồng cơ bản là rồng có một thuộc tính, rồng này rất yếu nên thường chỉ dùng để lai tạo ra những con rồng lai mạnh hơn, không dùng để đánh nhau bao giờ cả. Người chơi có thể dễ dàng mua được trong shop bằng vàng hoặc nhận quà tặng miễn phí từ bạn bè.

Rồng cơ bản chia làm 8 loại:

 • Đất – Terra (15 giây).
 • Lửa – Flame (30 giây).
 • Nước – Sea (5 phút).
 • Cây – Nature (10 giờ).
 • Điện – Electric (10 giờ).
 • Băng – Ice (12 giờ).
 • Kim – Metal (10 giờ).
 • Bóng tối – Dark (12 giờ).

2. Rồng lai thường (Rare Hybrid)

Rồng lai thường là loại rồng mang 2 thuộc tính.

hnt channel huong dan lai cac loai rong tu rong dat earth

Rồng lai với thuộc tính Đất (Terra)

 • Terra + Flame --> Flaming Rock (30 phút) hoặc Vulcano (1 giờ).
 • Terra + Sea --> Mud (6 giờ) hoặc Waterfall (4 giờ).
 • Terra + Nature --> Tropical (10 giờ) hoặc Cactus (8 giờ).
 • Terra + Electric --> Star (8 giờ) hoặc Chameleon (12 giờ).
 • Terra + Ice --> Alpine (16 giờ) hoặc Snowflake (12 giờ).
 • Terra + Dark --> Hedgehog (12 giờ) hoặc Venom (12 giờ).

Rồng lai với thuộc tính Lửa (Flame)

hnt channel huong dan lai cac loai rong tu rong lua fire

 • Flame + Terra --> Flaming Rock (30 phút) hoặc Vulcano (1 giờ).
 • Flame + Sea --> Cloud (6 giờ) hoặc Blizzard (2 giờ).
 • Flame + Nature --> Spicy (10 giờ) hoặc Firebird (10 giờ).
 • Flame + Electric --> Laser (12 giờ) hoặc Hot Metal (12 giờ).
 • Flame + Metal --> Medieval (12 giờ) hoặc Steampunk (16 giờ).
 • Flame + Dark --> Vampire (16 giờ) hoặc Dark Fire (12 giờ).

Rồng lai với thuộc tính Nước (Sea)

hnt channel huong dan lai cac loai rong tu rong nuoc water

 • Sea + Terra --> Mud (6 giờ) hoặc Waterfall (4 giờ).
 • Sea + Flame --> Cloud (6 giờ) hoặc Blizzard (2 giờ).
 • Sea + Nature --> Nenufar (6 giờ) hoặc Coral (12 giờ).
 • Sea + Electric --> Lantern Fish (10 giờ) hoặc Storm (12 giờ).
 • Sea + Ice --> Icecube (12 giờ) hoặc Ice Cream (16 giờ).
 • Sea + Metal --> Mercury (12 giờ) hoặc Seashell (12 giờ).

Rồng lai với thuộc tính Cây (Nature)

hnt channel huong dan lai cac loai rong tu rong cay plant

 • Nature + Terra --> Tropical (10 giờ) hoặc Cactus (8 giờ).
 • Nature + Flame --> Spicy (10 giờ) hoặc Firebird (10 giờ).
 • Nature + Sea --> Nenufar (6 giờ) hoặc Coral (12 giờ).
 • Nature + Ice --> Dandelion (12 giờ) hoặc Mojito (12 giờ).
 • Nature + Metal --> Jade (16 giờ) hoặc Dragonfly (16 giờ).
 • Nature + Dark --> Carnivore Plant (16 giờ) hoặc Rattlesnake (12 giờ).

Rồng lai với thuộc tính Điện (Electric)

hnt channel huong dan lai cac loai rong tu rong dien electric

 • Electric + Terra --> Star (8 giờ) hoặc Chameleon (12 giờ).
 • Electric + Flame --> Laser (12 giờ) hoặc Hot Metal (12 giờ).
 • Electric + Sea --> Lantern Fish (10 giờ) hoặc Storm (12 giờ).
 • Electric + Ice --> Fluorescent (16 giờ) hoặc Moose (12 giờ).
 • Electric + Metal --> Battery (16 giờ) hoặc Gold (12 giờ).
 • Electric + Dark --> Neon (12 giờ).

Rồng lai với thuộc tính Băng (Ice)

hnt channel huong dan lai cac loai rong tu rong bang ice

 • Ice + Terra --> Alpine (16 giờ) hoặc Snowflake (12 giờ).
 • Ice + Sea --> Icecube (12 giờ) hoặc Ice Cream (16 giờ).
 • Ice + Nature --> Dandelion (12 giờ) hoặc Mojito (12 giờ).
 • Ice + Electric --> Fluorescent (16 giờ) hoặc Moose (12 giờ).
 • Ice + Metal --> Pearl (16 giờ) hoặc Platinum (12 giờ).
 • Ice + Dark --> Penguin (15 giờ).

Rồng lai với thuộc tính Kim loại (Metal)

hnt channel huong dan lai cac loai rong tu rong kim loai metal

 • Metal + Flame --> Medieval (12 giờ) hoặc Steampunk (16 giờ).
 • Metal + Sea --> Mercury (12 giờ) hoặc Seashell (12 giờ).
 • Metal + Nature --> Jade (16 giờ) hoặc Dragonfly (16 giờ).
 • Metal + Electric --> Battery (16 giờ) hoặc Gold (12 giờ).
 • Metal + Ice --> Pearl (16 giờ) hoặc Platinum (12 giờ).
 • Metal + Dark --> Zombie (12 giờ).

Rồng lai với thuộc tính Bóng tối (Dark)

hnt channel huong dan lai cac loai rong tu rong bong toi dark

 • Dark + Terra --> Hedgehog (12 giờ) hoặc Venom (12 giờ).
 • Dark + Flame --> Vampire (16 giờ) hoặc Dark Fire (12 giờ).
 • Dark + Nature --> Carnivore Plant (16 giờ) hoặc Rattlesnake (12 giờ).
 • Dark + Electric --> Neon (12 giờ).
 • Dark + Ice --> Penguin (15 giờ).
 • Dark + Metal --> Zombie (12 giờ).

3. Rồng lai hiếm (Rare Hybrid)

Rồng lai hiếm không lai trực tiếp bằng cách kết hợp các thuộc tính cơ bản lại với nhau.

Có 7 loại rồng lai hiếm cơ bản:

 • Gummy [Nature/Electric]: Hybrid Nature + Hybrid Electric (10 giờ).
 • Cool Fire [Flame/Ice]: Hybrid Flame + Hybrid Ice (12 giờ).
 • Soccer [Ice/ Flame]: Hybrid Ice + Hybrid Flame (12 giờ).
 • Armadillo [Terra/Metal]: Hybrid Terra + Hybrid Metal (12 giờ).
 • Petroleum [Sea/Dark]: Hybrid Sea + Hybrid Dark (16 giờ).
 • Pirate [Dark/Sea]: Hybrid Dark + Hybrid Sea (15 giờ).
 • Poo [Terra/Sea/Dark]: Hybrid Terra + Hybrid [Sea/Dark] hoặc Hybrid Sea + Hybrid [Terra/Dark] hoặc Hybrid Dark + Hybrid [Sea/Terra] (15 giờ).

Lưu ý: Poo là loại rồng siêu hiếm nên khó lai theo công thức chung, khi có Legend hoặc Pure hoặc Pure Element thì khả năng lai được sẽ cao hơn.

4. Rồng huyền thoại (Legend)

hnt channel huong dan lai cac loai rong huyen thoai

Rồng huyền thoại có được là do chăn nuôi kết hợp giữa 2 con rồng lai hiếm, với thời gian lai tạo khoảng 2 ngày.

Rồng huyền thoại có 4 loại:

 • Legendary
 • Crystal
 • Mirror
 • Wind

Lưu ý: Thời gian lai tạo diễn ra 2 ngày thì sẽ tạo ra được rồng huyền thoại ngẫu nhiên. Còn chưa được 2 ngày thì có thể tạo ra rồng lai thường hoặc rồng lai hiếm.

5. Rồng thuần khiết (Pure)

hnt channel huong dan lai cac loai rong pure

Rồng thuần khiết chỉ có một loại duy nhất là Pure, với thời gian lai tạo mất 2 ngày. Khi đem 2 loại rồng huyền thoại cùng loại đi lai tạo với thời gian 2 ngày thì sẽ thu được Pure hoặc chính là loại rồng huyền thoại đem đi lai, còn nếu chưa đủ 2 ngày thì sẽ tạo ra ngẫu nhiên bất kỳ loại rồng nào.

Ví dụ: Legendary + Legendary --> Legendary hoặc Pure (đều 2 ngày).

Khi lai Pure với Pure thì 100% kết quả là Pure: Pure + Pure --> Pure (2 ngày).

6. Rồng mang thuộc tính thuần khiết (Pure Element)

hnt channel huong dan lai cac loai rong thuan khiet pure

Là loại rồng thuần khiết một thuộc tính, có thời gian lai trung bình là 2 ngày. Cũng như rồng cơ bản thì rồng mang thuộc tính thuần khiết có 8 loại cơ bản:

 • Đất – Pure Terra.
 • Lửa – Pure Flame.
 • Nước – Pure Sea.
 • Cây – Pure Nature.
 • Điện – Pure Electric.
 • Băng – Pure Ice.
 • Kim – Pure Metal.
 • Bóng tối – Pure Dark.

7. Rồng đặc biệt, rồng event, rồng độc đáo (Special, Unique)

Những loại rồng này chỉ có từ các event trong game (Đảo Event, Black Market, Carnival, Winter Casino…) hay mua bằng Gem từ các đợt giảm giá. Không thể lai tạo được hoặc có lai tạo được thì cũng phải mua công thức trong Deus Vault.

Giờ đây, khi nắm vững những công thức lai tạo rồng này bạn sẽ dễ dàng xây dựng đế chế rồng hùng mạnh. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm bí quyết kiếm thật nhiều vàng và lên cấp thật nhanh trong trò chơi Dragon City vô cùng hấp dẫn này.

HNT mời các bạn tham khảo video hướng dẫn lai tạo Rồng sau lai ra L Vip  Kratus :

 

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon