1. Đăng nhập vào tài khoản
 2. Nhấp vào mục Quản trị, rồi chuyển đến thuộc tính liên quan.
 3. Trong cột THUỘC TÍNH, hãy nhấp vào Yêu cầu xóa dữ liệu.

  Bảng này liệt kê các yêu cầu gần đây nhất của bạn.

 4. Để gửi yêu cầu mới, hãy nhấp vào Tạo yêu cầu xóa dữ liệu.
 5. Chọn ngày Bắt đầu và Kết thúc.

  Xin lưu ý rằng quy trình xóa này sử dụng giờ UTC chứ không phải múi giờ của tài khoản, vì vậy, bạn có thể cần phải điều chỉnh ngày bắt đầu và ngày kết thúc để chắc chắn rằng bạn đang xác định đúng tất cả dữ liệu mà bạn muốn xóa.

 6. Chọn (các) trường dữ liệu cụ thể mà bạn muốn xóa.

  Bạn có thể chọn Tất cả để xóa tất cả dữ liệu cho tài sản hoặc chọn một hay nhiều trường riêng lẻ (ví dụ: URL*, Tiêu đề trang, Danh mục sự kiện).

 7. Nhấp vào Gửi.

Hệ thống sẽ thông báo về yêu cầu này cho người dùng có vai trò Người chỉnh sửa qua email. Trước thời điểm xóa, bạn sẽ có thời gian gia hạn là 7 ngày kể từ khi đưa ra yêu cầu. Trong thời gian gia hạn, bất kỳ quản trị viên nào cũng đều có thể hủy yêu cầu.

Hệ thống cũng sẽ thông báo cho người dùng có vai trò Người chỉnh sửa khi quy trình xóa bắt đầu và thông báo lần nữa khi quy trình xóa hoàn tất. Bạn không thể hủy yêu cầu khi quá trình xóa dữ liệu đã bắt đầu.