High Bloody Moon Dragon

4.8/5 - (371 bình chọn)

High Bloody Moon Dragon

H hnt channelui 2826 dragon highbloodymoon 0 2x min hntchannel ui 2826 dragon highbloodymoon 1 2x minhntchannelui 2826 dragon highbloodymoon 3 2x min

  ic chaos flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic light flag hntchannel ic war flag hntchannel

 –  Description: ‘Designed by a talented Dragon Master, the High Bloody Moon Dragon is here for one reason only: The Blood Eclipse. During this time, he comes out of the shadows to steal your shiny things…or he might just take you instead!’ 

–  Description: ‘Dirancang oleh Master Naga yang berbakat, Naga Bulan Berdarah Tinggi ada di sini hanya untuk satu alasan: Gerhana Darah. Selama waktu ini, dia keluar dari bayang-bayang untuk mencuri barang-barangmu yang berkilau…atau dia mungkin akan membawamu saja!’

Cuộc đua anh hùng thứ 62: Blood Eclipse
RỒNG RỒNG MIỆNG MÁU CAO
“Được thiết kế bởi một Master Dragon tài năng, High Bloody Moon Dragon ở đây chỉ vì một lý do: The Blood Eclipse. Trong thời gian này, anh ta xuất hiện từ bóng tối để ăn cắp những thứ sáng bóng của bạn … hoặc thay vào đó, anh ta có thể chiếm lấy bạn! “

DETAILS

DRAGON INFO

Category: 11

ID: 2826

Breedable: No

Hatch Time: 60 hours (2 days 12 hours)

Breed Time: 48 hours (2 days)

Summon Time: 96 Hours (4 days)

Experience Gain (XP): 999999

Shop Price: 6000  – Not for sale on normal days

Orbs Needed For Summon: 100

First Event Appearance: Blood Eclipse Heroic Race – Blood Eclipse Event (03/02/22 – 14/02/22)

Dragon City Heroic Even High Bloody Moon Dragon HNT Channel

SÁT THƯƠNG X2

The High Bloody Moon Dragon can be trained with moves from 4 different element types, as a result it can deal strong damage to dragons with primary elements of: Metal, Light, Electric, Dark, Flame, Terra

ic light flag hntchannel ic metal flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic earth flag hntchannel

BASE MOVES

KHẮC HỆ

The High Bloody Moon Dragon has Chaos as its primary element. The first element of a dragon always determines its weaknesses, therefore the High Bloody Moon Dragon is weak to the the following elements: 
ic earth flag hntchannel ic light flag hntchannel

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that High Bloody Moon Dragon will know upon hatching.

 
ic dark flag hntchannelGhost Cloud
Damage: 1050 | dark
 
 
 
ic chaos flag hntchannelIron Shock
Damage: 1200 | chaos
 
 
 
ic light flag hntchannelLight Star
Damage: 1050 | light
 
 
 
ic war flag hntchannelGiant Claw
Damage: 1050 | war

These are the moves that High Bloody Moon Dragon can learn through training.

 
ic dark flag hntchannelBlack Hole+
Damage: 1950 | dark | 2 days
 
 
 
ic chaos flag hntchannelDisorder
Damage: 1350 | chaos | 2 days
 
 
 
ic light flag hntchannelOut Of Time+
Damage: 1950 | light | 2 days
 
 
 
ic war flag hntchannelAstro Hit+
Damage: 2000 | war | 2 days
Dragon City Heroic Even High Bloody Moon Dragon HNT Channel 01

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.8/5 - (371 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

10 thoughts on “High Bloody Moon Dragon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon