FOCUS KARMA DRAGON

4.8/5 - (59 bình chọn)

FOCUS KARMA DRAGON

          

 – Focus Karma Dragon is a Legendary Dragon with the primary typing of Electric. The Focus Karma Dragon can also learn TerraWar and Pure moves.

–  Description: This is one member of the Karma Collective whom you dont want to disturb while meditating… The Focus Karma Dragon is an expert at releasing his inner focus, resulting in paralyzing attacks that are over before you can even blink.

 

 – Focus Karma Dragon là một con Rồng huyền thoại với kiểu gõ chính là Điện. Focus Karma Dragon cũng có thể học các đòn Terra, War và Pure.

–   Mô tả: Đây là một thành viên của Karma Collective mà bạn không muốn làm phiền khi thiền định … Focus Karma Dragon là một chuyên gia giải phóng trọng tâm bên trong của mình, dẫn đến các cuộc tấn công làm tê liệt kết thúc trước khi bạn có thể chớp mắt.

DETAILS

Category (Cat)10
ID2819
Element(s)  
Critical Power7
Weakness(es)2
Hatch Time48 hours (2 days)
Breed Time36 hours (1 day 12 hours)
Tier Rank (Mythical)S+
First Event AppearanceKarma Collective Sale
(Unknown Date)

Chưa Cập Nhật Kill Luyện

BASE MOVES

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Jingle Keeper Dragon will know upon hatching.

 
Leaf Blast
Damage: 1050 | plant
 
 
 
Giant Claw
Damage: 1050 | war
 
 
 
Snow Storm
Damage: 1050 | ice
 
 
 
Flaming Arrows
Damage: 650 | fire

These are the moves that Jingle Keeper Dragon can learn through training.

 
Beehive+
Damage: 1950 | plant | 2 days
 
 
 
War Fist+
Damage: 2100 | war | 2 days
 
 
 
Cryogenic Freeze
Damage: 1350 | ice | 2 days
 
 
 
Flamethrower
Damage: 1200 | fire | 24 hours

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng
     Tăng cấp: 20 Vàng
     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút
     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10
     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút
     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút
     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút
     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút
     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút
     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút
     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút
     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút
     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút
     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút
     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút
     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút
4.8/5 - (59 bình chọn)
Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *