Dragon City Cách Lai Corrupted Flame Dragon Ma Cà Rồng Vip HNT Channel

5/5 - (15 bình chọn)

Dragon City Cách Lai Corrupted Flame Dragon Ma Cà Rồng Vip HNT Channel

Dragon City Cách Lai Corrupted Flame Dragon Ma Cà Rồng Vip HNT Channel

                                 

 

Dragon City Breeding Event Island

     Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách lai rồng Corrupted Flame Dragon thuộc hệ Titan trong tựa game Dragon City .

     Các bạn cần 1 con Flame Dragon Cấp C và một con Electric Dragon C Even lai này thường chỉ trong 24 tiếng nên anh em tranh thủ lai trong khoản thời gian này nhé .

     Chúc các bạn thành công.

5/5 - (15 bình chọn)

DETAILS

     Miêu tả: A dragon that once provided warmth to the Habitats of young dragons… The Corrupted Flame Dragon now scorches their homes for fun. It seems that there is no escaping these claws of corruption..
     Corrupted Flame Dragon is a Legend Dragon with the primary typing of Fire .

      The Corrupted Flame Dragon can also learn Dark, War, và Primal moves. Check element dragon city strong and weakness chart here
Compare Corrupted Flame Dragon with another dragon 

 

Dragon Code:2716

Ngày phát hành:01-Mar-2021

Thể loại (Cat):9

Có thể lai:Không

Có bán trong shop:Không

Giá bán:4,500 gems

Thời gian nở:2 days

Summon Time:1 day 12 hours

Hatch XP:500,000

Bán:1,000,000 Vàng

 

BASE MOVES

These are the moves that Corrupted Flame Dragon will know upon hatching.

 
Corrupted Fire Lifesteal
Damage: 1000 | fire
 
 
 
Ghost Cloud
Damage: 1050 | dark
 
 
 
Giant Claw
Damage: 1050 | war
 
 
 
Slash of Ages
Damage: 1200 | primal

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Corrupted Flame Dragon can learn through training.

 
Corrupted Fire Lifesteal
Damage: 1000 | fire | 12 hours
 
 
 
Black Hole+
Damage: 1950 | dark | 2 days
 
 
 
War Fist+
Damage: 2100 | war | 2 days
 
 
 
Fate Crunch
Damage: 1600 | primal | 24 hours

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (15 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *